تبلیغات
انجمن علمی مهندسی دریا - اولین دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی دریادر دانشگاه امیركبیر

طراحی سایت

قالب وبلاگ

طراحی سایت


انجمن علمی مهندسی دریا

اولین دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی دریا در گرایش سازه کشتی در کشور با موفقیت از رساله ی خود در دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر دفاع کرد.

حاج محمداسماعیل نوری رساله دکترای خود را با موضوع "اثر خوردگی در استحکام باقیمانده سازه کشتی های سالخورده " با راهنمایی دکتر محمدرضا خدمتی ،دانشیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،به انجام رسانده است.

دکتر نوری در خصوص رساله دکترای خود به نشریه مهندسی دریا توضیح داد:"امروزه با افزایش طول عمر کشتی ها وسازه های دریایی ،لزوم بررسی اثرات طول عمر بر رفتار سازه ای آنها بیشتر احساس می شود . از آن جا که این سازه ها در محیط های خورنده دریایی مورد بهره برداری قرار می گیرند،لازم است تا اثرات خوردگی در بررسی استحکام نهایی آنها مورد لحاظ شود.

در این رساله ،ابتدا سعی شد تا با بررسی دقیقتر رفتار کمانشی و فراکمانشی اجزای ورقه ای با احتساب انواع خوردگی عمومی یا حفره ای از طریق تغییر در پارامترهایی همچون جنس مواد،ضخامت،نسبت ابعادی، اثر تقویت کننده ها و مشخصات سطوح خورده شده در مدل های اجزای ورقه ای بر حسب طول عمر آنها ارائه شود.

نتایج حاصل از این مرحله از تحلیل ها در قالب نرم افزاری موسوم به HULLST که برای تحلیل تدریجی استحکام نهایی کشتی ها تدوین شده،اعمال شد. پس از انجام اعتبارسنجی های لازم ،نرم افزار HULLST برای بررسی اثر خوردگی در استحکام نهایی یک فروند کشتی مخصوص تولید و نگهداری نفت (FPSO) به كارگرفته شد.

نوری افزود: دراین بخش ازتحلیل ها،اثرات انواع خوردگی یكنواخت، عمومی حفره ای و باالگوی نفتكش درطول عمرهای گوناگون صفرتا 25سال براستحكام نهایی وباقیمانده شناورمورد بحث،بررسی شدواین نتایج حاصل آمدكه میزان كاهش استحكام شناور در عمرهای مختلف ودر دو حالت خوردگی یكنواخت وخوردگی عمومی بسیار كم است. این درحالی است كه خوردگی حفره ای

وخوردگی باالگوی نفتكش تأثیر بسیار بالایی دركاهش استحكام نهایی شناور دارند.

به گفته وی،ازآنجاكه شناورهاطبق آیین نامه ها برای عمرمؤثر 25 سال طراحی می شوند، ضرایب اطمینان برای

شناورموردمطالعهدرعمر 25 سالبرایانواعحالاتمختلفخوردگیودردووضعیت خمشهاگینگوسگینگبررسیشد. این نكته قابل توجه است كه در حالت خوردگی الگوی نفتكش به صورت حفره ای، ضریب اطمینان كمتر از1.00برای عمر 25 سال به دست آمده است.

گفتنی است،تاكنون 7 مقاله درنشریات نمایه شده بین المللی(ISI) ازرساله دكتری نوری به چاپ رسیده و دو مقاله دیگر نیز، مراحل داوری خود را می گذرانند.

.: Weblog Themes By Pichak :.


جاوا اسكریپت

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک


دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

جاوا اسكریپت